Informació estadística

Informació estadística Conté explotacions de l'EIEL, índexs d'infraestructures, informes sobre la implantació dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i estudis de dades locals.