Metodologia i documentació (per anys)

Metodologia i documentació (per anys) L'EIEL s'elabora, seguint una metodologia comuna, per les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, Comunitats Autònomes Uniprovincials i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració tècnica i econòmica d'aquest ministeri, al que a més correspon el seguiment i control de la seva actualització i manteniment.

Metodologia documentació EIEL 2022

Instruccions per a la realització i @entrega de l'EIEL 2022 amb els annexos per a la seva georeferenciació. La documentació de la part *alfanumerica de l'Enquesta (Manual, Diccionari...) és la mateixa que es troba en l'apartat "Metodologia-*Documentacion EIEL 2010-2011".

Metodologia documentació EIEL 2020 a 2021

Instruccions per a la realització i @entrega de l'EIEL 2020 -2021 amb els annexos per a la seva georeferenciació. La documentació de la part *alfanumerica de l'Enquesta (Manual, Diccionari...) és la mateixa que es troba en l'apartat "Metodologia-*Documentacion EIEL 2010-2011".

Metodologia documentació EIEL 2012 a 2019

Instruccions per a la realització i @entrega de l'EIEL-2012 a 2019 amb els annexos per a la seva georeferenciació. La documentació de la part alfanumèrica de l'Enquesta (Manual, Diccionari...) és la mateixa que es troba en l'apartat "Metodologia-Documentació EIEL 2010-2011".

Metodologia-documentació 2010-2011

Recull una sèrie de documents necessaris per a la realització de l'EIEL 2010-2011. El camp (*tm _*gprs) de la taula *Nucl_enquestat_7, 0després d'Informacions Municipals, no es recollirà en l'EIEL 2010

Metodologia-documentació 2005-2009

Recull una sèrie de documents bàsics a utilitzar en l'elaboració de l'EIEL, corresponents a les Fase de 2005, que serveixen també de referència per a les Fases de 2008 i 2009.